Bij coaching stel ik je vragen, die je aan het denken zetten, om zelf tot antwoorden en inzichten te komen.

“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen en
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte* nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”
(definitie van de NOBCO, 2004)

Tijdens een coaching sessie ondersteun en stimuleer ik jou om jezelf te ontwikkelen, inzicht in jezelf krijgen, haalbare doelen, dromen en wensen te realiseren. Om persoonlijke effectiviteit in zowel je privé leven als op je werk te verhogen en meer plezier in het leven te hebben.

Ik stel je vragen, die je aan het denken zetten, om zelf tot antwoorden en inzichten te komen. Dit proces verloopt stap voor stap, in het tempo dat jij zelf aangeeft.

Met welke coachvragen kun je bij mij terecht?

 • Vergroten van de persoonlijke effectiviteit
 • Inzicht in het eigen gedrag
 • Onvrede over het eigen functioneren
 • Gedragsverandering
 • Onzekerheid overwinnen
 • Omgaan met perfectionisme
 • Vergroten van assertiviteit
 • Vergroten van communicatieve vaardigheden
 • Psychische klachten verminderen
 • Stress verminderen
 • Dreigende Burn-Out
 • Leren om grenzen aan te geven
 • Balans vinden tussen werk en privé

Wandelcoaching

Het kan inspirerend zijn om een coachingsessie in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Wandelend kom je (letterlijk) in beweging en in de natuur zie en hoor je veel dingen waar je anders misschien niet op let. Bewust en anders kijken naar wat zich daar afspeelt, kan de coachee helpen om uit een vaste denkpatroon te komen.

Coaching van Zorgprofessionals

Persoonlijke effectiviteit van zorgprofessionals is van groot belang in de uitoefening van hun vak, in het contact met hun patiënten en in de (multi-disciplinaire) samenwerking met collega’s. Er is een groot tekort aan zorgprofessionals en het is voor organisaties van belang om hun mensen te behouden.  Door middels een coachtraject te investeren in de persoonlijke effectiviteit van zorgprofessionals blijven zij behouden voor de organisatie en wordt zowel het plezier in hun werk alsook het plezier in hun leven vergroot.

Intervisie

Intervisie is een manier om met collega’s of vakgenoten te leren van elkaar middels vragen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Daarbij leert men van concrete praktijkervaringen door middel van reflectie. Intervisie is een krachtig instrument dat de deskundigheid vergroot in het werken met anderen, zoals collega’s, klanten, management en jezelf.

Mijn rol als intervisor is die van procesbegeleider; ik leid de bijeenkomst in goede banen en zorg dat het intervisieproces goed verloopt. Hierbij stem ik voortdurend af op de behoeften van de groep. De begeleide intervisie is een inspirerende tool die het professioneel leervermogen stimuleert. Veel medewerkers hebben behoefte om van én met elkaar te leren.