Referenties

                                                                                                                                                                                                mei 2022

 

Ik heb bij Sandra aangeklopt omdat ik in een flinke dip zat. Ik was bij de huisarts geweest en werd verwezen naar een psycholoog maar liep daarbij tegen een lange wachttijd aan. Gelukkig stond Sandra meteen voor me klaar en zijn we samen aan de slag gegaan tot ik bij de psycholoog terecht kon. Ik heb bij Sandra een gevoel van persoonlijke begeleiding en vertrouwen ervaren. Dat was iets waar ik op dat moment enorm veel behoefte aan had. Tijdens onze gesprekken heeft zij bij mij bewustwording  gecreëerd ten aanzien van de thema’s die actueel waren. Ik kreeg van Sandra huiswerkopdrachten mee en werd aan het werk gezet met zelfreflectie.

Dankzij het coachingtraject bij Sandra heb ik goede stappen gezet ter voorbereiding op het traject bij de psycholoog.

Pim 

                                                                                                                                                                                                   december 2021

 

Ik heb bij Sandra een coachingtraject gevolgd om mijn communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. We zijn aan de slag gegaan met praktijksituaties uit mijn werkveld, waarbij ik me bewust werd van hoe mijn manier van communiceren bij anderen over kan komen. Het leverde me concrete handvatten op waarmee ik in de praktijk aan de slag kon, met bijzonder goed en fijn resultaat. Waar ik vroeger nog wel eens uit de emotie kon reageren,  bewaar ik nu vaker de rust, wacht even af en reageer dan later op een voorval. Het helpt mij om de situatie wat meer te overdenken en minder impulsief (en daarmee vaak direct) te reageren. Ook mijn directe collega’s merkten veranderingen op het communicatieve vlak en dat is voor mij het beste compliment wat ik kan krijgen.

Ik heb heel veel aan de sessies gehad en hoop dat ik deze lijn dan ook vast kan houden.  Mocht het toch weer wat afzwakken, ga ik zeker bij Sandra aan de bel trekken.

Bij de sessies heerste er een veilige open sfeer waarin beide partijen alles konden zeggen.

 

Gerwen

Ambulancechauffeur                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  juli 2019

Tijdens mijn stage in het ziekenhuis werd duidelijk dat ik hard aan mijn persoonlijke leerdoelen moest gaan werken, omdat dit mij belemmerde in mijn functioneren als student verpleegkunde 4de jaars. Hierbij liep ik met name aan tegen mijn onzekerheid, het assertieve team en daarbij in het geheel dus ook mijn attitude. Tijdens het coachingstraject zijn we in kleine stappen mijn attitude en de verschillende aspecten onder de loep gaan nemen. 

Wat mij enorm geholpen heeft was de 5 G methode waarbij we de gebeurtenis bespraken, mijn gedachten, gevoelens en gedrag en gevolgen daarvan. Hierdoor kwam ik tot inzichten, met name welke (negatieve en onzekere) gedachten, leidden tot het gedrag dat ik liet zien. Door dit te gaan zien, kon ik het probleem concreter aan gaan pakken. Ik ben ik er nog niet, maar het heeft mij enorm geholpen om de eerste stap te gaan zetten. 

Sandra is erg bekwaam in haar coaching. Ze heeft gericht gekeken naar wat ik nodig had. Er was ruimte voor mijn gedachten en gevoelens, en bovenal was ze ontzettend betrokken. Ik ben dan ook erg dankbaar dat deze coaching mij werd geboden en dat Sandra mij zo fijn begeleid heeft. Ik kan haar coaching dan ook zeker aanraden!                                                                                                                       
Willemijn

Verpleegkundige in opleiding,

                                                                                                                                                                                                                  juni 2019

Ik heb bij Sandra een coaching-traject gevolgd na een periode van overspannenheid.  Die overspannenheid had te maken met mijn werk als verpleegkundige.

Aan de hand van praktijksituaties hebben we samen achterhaald wat mijn valkuilen zijn. Vervolgens hebben we manieren besproken om daar anders mee om te gaan, zodat ik er minder last van had. Het heeft mij zeker geholpen om objectief naar situaties te kijken en hoe ik daar mee om ging en wat daar verbeterpunten in kunnen zijn.

Inmiddels ben ik weer volledig aan het werk en pas de aangeleerde methodes  met succes toe.

Ik ga nu weer met plezier naar mijn werk en met voldoening naar huis.                                                                                                                        

Hannie

Verpleegkundige ,

                                                                                                                                                                                                                            augustus 2018

 

Mijn naam is Iman, ik ben 22 jaar. Ik werk als HBO verpleegkundige in het ziekenhuis. In deze rol wordt o.a. van mij verwacht dat ik de leiding neem, collega’s coach en dat ik aanspreekpunt ben. Dit zijn activiteiten die ik erg leuk vind om te doen. Tijdens mijn werkzaamheden merkte ik dat ik het erg moeilijk vond om nee te zeggen, mensen soms teleur te moeten stellen, mezelf te laten zien en om concrete beslissingen te maken. Ik vond het moeilijk om los te laten wat anderen van mij zouden vinden en wilde het liefst alles naar me toe trekken. Daarbij streefde ik in mijn werkzaamheden altijd naar perfectie. Sandra heeft mij erg goed geholpen om meer inzicht te krijgen in mijn gedachtes, gedragingen en gevoelens. Sandra is erg begripvol, onbevooroordeeld en luistert goed naar het verhaal. Samen met Sandra heb ik geleerd om de gehele situatie uit te pluizen en heb ik ontdekt wat de oorzaak is van mijn handelen. Ook hielp Sandra mij het inzicht te geven in wat de gevolgen van mijn gedachten en gedragingen zijn.  Met de juiste hulp en begeleiding van Sandra leerde ik zelf reflecteren op de situaties. Ik leerde  hoe ik mijn grenzen beter kan aangeven en dat het vooral belangrijk is om jezelf te zijn. Bedankt Sandra voor de fijne coaching!

Iman

Verpleegkundige

                                                                                                                                                                                                                                         mei 2018

Ik ben bij Sandra terecht gekomen met een coachvraag over mijn communicatieve vaardigheden. In de samenwerking met collega’s was ik vaak wat scherp met de tong en dit kwam wel eens verkeerd over bij de ander. Ook vond ik het lastig om op een goede manier feedback te geven. Ik heb 5 coachingsgesprekken gehad met Sandra en heb het als zeer prettig ervaren.

Naast wat theoretische verdieping over communicatie hebben we geoefend met het geven van feedback. We namen daarbij steeds een situatie uit mijn eigen werk als uitgangssituatie, wat het voor mij herkenbaar en toepasbaar maakte. Ik vond het soms lastig om iets juist te verwoorden maar Sandra heeft mij erg goed geholpen. Na 2 sessies merkte ik al dat ik het geleerde kon toepassen op mijn werk en ik kreeg ook van collega’s terug dat ik prettiger communiceerde. Ik voelde me erg op m’n gemak , veilig en vertrouwd bij Sandra. Ik kan het iedereen aanraden!

Madeleine

Verpleegkundige

                                                                                                                                                                                                                             september 2017

Mijn naam is Marja. Ik werk als Neonatologie verpleegkundige in t ziekenhuis. In 2016  ging t met mij van de ene op de andere dag helemaal mis. Ik verloor de grip op mijn leven totaal. Ik die altijd gewend was om door te gaan, werd gevloerd. Via de bedrijfsarts ben ik een reïntegratietraject gaan volgen en dit heeft me veel gebracht.

Aansluitend ben ik met Sandra een coachingstraject ingegaan en ik heb dit als heel nuttig en positief ervaren. We hebben samen gekeken naar wat ik nodig had om weer grip te krijgen op mijn functioneren als Neonatologie verpleegkundige op de werkvloer. Sandra heeft mij sturing gegeven tijdens dit proces. Zij was een luisterend oor voor mij en heeft gezorgd voor bewustwording door haar manier van vragen stellen. Ze wist vaak de vinger op de zere plek te leggen, terwijl ik die soms liever niet wilde laten zien. Sandra  is open, eerlijk en duidelijk, wat ik als erg fijn heb ervaren.

Sandra heeft mij de ruimte gegeven die ik nodig had om me weer fijn en zeker te gaan voelen op mijn werk, we hebben dit in stappen gedaan. Ze heeft mij gestimuleerd en gemotiveerd, zowel om dingen weer aan te gaan, alsook om tijd en ruimte voor mezelf te durven nemen.

Mijn coachingstraject met Sandra heeft er zeker toe bijgedragen dat ik ” de grip” weer terug heb gekregen; ik heb weer meer zelfvertrouwen gekregen, en ben me bewust van mijn valkuilen.

Ik durf mijn grenzen aan te geven en hulp te vragen, en voel me weer fijn binnen mijn werk. Mijn coachingstraject met Sandra  heeft hier zeker toe bijgedragen.

Marja

Verpleegkundige